Julkaistu 9.2.2020

Datavisualisaatioilla vaikuttavuutta

Data on vain bittejä, jos sitä ei analysoida ja visualisoida. GPS-, sensori- ja IoT-dataa tai muunlaista paikkatietoa voi kerätä vaikka kuinka, mutta varsinainen hyöty realisoituu vasta, kun datasta tulee tietoa ja tieto ohjaa toimintaa parempiin tuloksiin. Tietojohtamisen prosessit kiteytyvät muodikkaiden dashboard-ratkaisujen lisäksi myös perinteisiin karttoihin, graafeihin ja muihin tietotuotteisiin, kuten kartta-animaatioihin.

Toteutimme hiljattain yhdessä Tampereen Infra Oy:n ja Business Tampereen kanssa projektin tiekunnossapidon toiminnan tehostamiseksi. Projektin tavoitteena oli mahdollistaa kunnossapidon ajoneuvojen GPS- ja sensoridatan helppokäyttöisyys, tuottaa data-analytiikkaa ja sen tulokset kiteyttäviä datavisualisaatioita sekä tuottaa kokeilevia tuloksia myös tiekunnossapidon toimintojen optimointiin reittipohjaisen suunnittelun avulla.

Hankkeessa pääsimmekin toteuttamaan yhtä mielipuuhistamme eli datavisualisaatioita tietojohtamisen pohjamateriaaliksi:

Autamme asiakkaitamme usein paikkatietoanalyysien ja niiden tuloksien visualisoinnissa. Näiden paikkatiedon visualisointien tarkoitus on viestiä tehokkaasti tuotettujen paikkatietoanalyysien tulokset. Visualisaatiot eivät ole useinkaan konsultointien tavoite, vaan projektien kriittinen vaihe , joka tekee paikkatietoanalyyseistä ja -datasta merkityksellisen ja ymmärrettävän. Ilman helposti omaksuttavaa ja vaikuttavaa datavisuaalitiota, kuten karttaa tai tilastograafia, koko työ voi jäädä merkityksettömäksi pöytälaatikkoprojektiksi.

data
Meksikon Leónin kaupungin väestöntiheys esitettynä korttelin tasolla ikäryhmien pohjalta. Esimerkiksi dot-density -visualisointimenetelmä voi erinäisissä tapauksissa paljastaa mielenkiintoisia maantieteellisiä säännönmukaisuuksia datassa – esimerkissä visualisointityyli havainnollistaakin väestörakenteen eroavaisuudet parhaiten kaupunginosa-mittakaavalla.

Usein autammekin Gispossa asiakkaitamme explorativiisen data-analyysin menetelmin, pureutuen dataan ja etsien siitä säännönmukaisuuksia laskennallisesti ja visuaalisesti. Visuaalinen paikkatietojen tutkiminen viittaa prosessiin, jossa paikkatietoja tutkitaan visuaalisesti vaihdellen ja tutkaillen eri visualisointityylien avaamia näkökulmia dataan. Lisäksi samaisessa vaiheessa voidaan esimerkiksi aggregoida tietoa, ja visualiaalisesti tutkia aggregoidun tiedon ilmentymää kartalla.

data
Visualisaatiotyön tuloksia osana North Growth Zone -verkostolle tuotettua konsultointiprojektia (kts. Projektissa syntynyt paikkatietopohjainen tietopalvelu)

On tapauksia, jolloin asiakkaalla on jo työn alkuvaiheessa valmiina selvästi määritettyjä tutkimuskysymyksiä datansa suhteen. Tällöin luovuutemme jalkautuu ennen kaikkea analyysimenetelmien ja -vaiheiden valikoitumiseen sekä analyysi-iteraatioiden automatisointiin.

Lopuksi koittaa raportointi, jolloin paikkatietojen visualisaatiolta, kuten kartalta, interaktiiviselta karttapalvelulta tai kartta-animaatiolta vaaditaan viestinnällistä täsmällisyyttä ja vetoavuutta. Kiitos tarkoituksenmukaisen analyysin ja osuvan tuloksien visualisaatiotyylin asianomainen ymmärtää  data-analyysien tulokset ja hyödyntää omaksuttua tietoa toiminnan tehostamiseksi.

Liikkuvan kuvan animaatiot ovat nykypäivänä kaikkialla. Myös paikkatietoa voidaan animoida luoda liikkuvaa kuvaa vastaten missä-kysymyksen lisäksi milloin-kysymyksiin.

Kartta-animaatio tuloksena Tampereen Infra Oy:lle toimitetussa edellä mainitussa projektissa. Visuaalisaatio havainnollistaa tiekunnossapidon ajoneuvoille laskettua optimaalista reittiä.  

Jos paikkatietoon kytketty datan ajallinen ulottuvuus kiinnostaa laajemmin, kannattaa tutustua kollegamme Topi Tjukanovin tuotoksiin, joita on esillä hänen nettiportafoliossaTwitterissä ja Gispon eri blogikirjoituksissa (suomeksi / englanniksi) tai suoraan sähköpostitse (topi@gispo.fi).

Jos nämä pohdinnat ja visualisaatiot herättivät ajatuksia omaan liiketoimintatavoitteeseesi ja omaan paikkatietodataasi liittyen, olehan yhteydessä ja keskustelkaamme vaihtoehtoisista ratkaisuista, ja siitä miten Gispo voisi olla organisaationne avuksi (santtu@gispo.fi, puh. 040 1380 288).

Profiilikuva

Santtu Pyykkönen

Santtu Pyykkönen on aluetieteen HM, jota kiinnostaa erityisesti paikkatieto kaikkine ulottuvuuksineen, avoimen lähdekoodin ohjelmistot ja yhteisöt sekä kaupunkikehitys. Harrastuksina mm. juokseminen ja lukeminen.