Julkaistu 18.1.2019

Digitalisoituva yleiskaavoitus – Tampereen QGIS-konfigurointi

Tampereen yleiskaavan tietomallityö sai jatkoa marraskuussa 2018, kun varsinainen kaavoittajien työkalun eli QGIS-työtilan toteutus aloitettiin. Samalla aiemmassa hankkeessa tuotettuun yleiskaavan tietomalliin tuli pieniä lisäyksiä. Uusin versio tietomallista saatavilla avoimesti GitHubista.

Toiveena oli siis luoda QGIS-työtila, jossa kaavoittavat pystyvät hallinnoimaan tietokantaan vietyjä kaavatasoja ja että samalla työn laatua voitaisiin parantaa ja tarkistaa. Tämä toteutettiin luomalla kenttien tuotantoon automatisointeja sekä pudotusvalikoita koodilistojen hallintaan ja lopulta koontitauluja, joista luotuja kaavakohteita ja niihin liittyviä kaavamääräyksiä voitiin tarkastella yhdessä. Alussa ajatuksena oli, että QGISiin mahdollisesti jouduttaisiin luomaan erillinen laajennososa, mutta tätä ei tarvinnut lopulta toteuttaa ja QGIS-työtilan luonti onnistui ilman koodausta! QGISn Project Generator lisäosa mahdollisti koko tietokannan ja taulujen välisten relaatioiden tuomisen työtilaan ja attribuuttilomakkeiden luontiin hyödynnettiin QGIS:n omia työkaluja.

Kaavoittajille suunnattu QGIS-työtila toteutettiin tukemaan kaavoittajien työtä perustuen työn eri vaiheisiin. Työtilapohjan avulla Tampereen yleiskaavoittajien on myös mahdollista itse luoda työtiloja kopioimalla pohja työn taustaksi. Jos muutoksia tai lisätarpeita ilmenee, työtilaa on helppo muokata itsekin.

Työn lopuksi toteutimme koulutuksen koko Tampereen yleiskaavoituksen väelle, jotta tiedon tuottaminen jatkossa olisi mahdollisimman helppoa. Tehokäyttöön yleiskaavoituksen QGIS-työtila joutuu kevään 2019 aikana. Jännittävää nähdä tuloksia!

Asiakas: Tampereen kaupunki / yleiskaavoitusosasto
Toteutusajankohta: 11-12/2018
Tilaajan yhteyshenkilöt:
Pia Hastio
Maria Seppälä
Jussi Tahvanainen

Listätietoa Gispon osalta antaa: Sanna Jokela (sanna@gispo.fi)

VIDEOLLA ESIMERKKI MITEN YLEISKAAVOITUKSEN QGIS-TYÖTILAA VOI HYÖDYNTÄÄ

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.