Julkaistu 9.6.2020

Kaavoitusta QGISillä

Olemme lähteneet Gispolla kehittämään kaavoituksen käyttöön suunnattuja työkaluja QGIS- ja PostGIS-ohjelmistoille. QGIS-ohjelmistoa on jo käytetty mm. yleiskaavan teossa ja näiden kokemusten innoittamina olemme päättäneet kehittää työkaluja kaavoittajalle joustavammaksi ja tehokkaammiksi.

QAAVA-työkalulla QGIS kaavoittajan työvälineeksi

Kehitämme kesän ja syksyn 2020 aikana kaavoittajan käyttöön työkaluja, joilla QGISin avulla voidaan tuottaa kaavakohteita ja linkittää ne lähtötietoihin ja päätöstietoihin. QGIS on avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjelmisto, jolla on jo todella monipuoliset mahdollisuudet ja työkalut digitointiin ja visualisointiin. Nyt on jo valmiina asemakaavan tietomalli vietynä PostGISiin sekä visualisointikirjasto asemakaavan osalta QGISille.

QGIS

Seuraavaksi lähdetään yleiskaavan tietomallin ja visualisointikirjaston puolelle. Sekä QGISiin tuotettaan QAAVA-lisäosa, jonka avulla on tarkoitus tehdä mm. seuraavat asiat:

  • Ottaa yhteys ja alustaa PostGIS-tietokantaan asema- tai yleiskaavan tietomalli
  • Lisätä kaavan perustiedot (liitetään kaavan ulkorajaan)
  • Lisätä kaavakohteita
  • Lisätä kaavakohteille ja ulkorajalle kaavamääräyksiä
  • Lisätä kohteille päätöstietoja tai lähtötietoja
  • Tuoda olemassa olevista paikkatietoaineistoista kohteita osaksi kaavaan
  • Helpottaa usean kohteen yhtäaikaista editointia
  • Suodattaa usein tarvittuja tietoja

Jatkokehityslistalla on myös CAD-tyyppisten työkalujen kehitys QGISissä sekä QGIS työtila, jossa valmiina tuotuna visualisointikirjastot, työkalut ja tulostepohjat. Näiden kehitykseen tarvitsemme vielä tukea!

Taustalla tietomallipohjaisuus

QAAVA-lisäosa tarvitaan, koska tieto halutaan tuottaa alusta asti rakenteisessa muodossa hyödyntäen Ympäristöministeriön kehittämää tietomallia ja koodilistoja. Näin kaavaa tuotetaan digitaalisesti eheässä ja harmonisoidussa muodossa heti lähteeltä asti. Tietomallipuoli hoidetaan PostGIS-ympäristössä. PostGIS on PostGreSQL-tietokannan spatiaalilisäosa, jolla hoidetaan paikkatietoaineistojen ylläpito, tietomallin taulujen yhteydet ja versiointi. Jos kunnalla ei ole omaa PostGIS-palvelinta, voimme hostata tai asentaa sen kunnan puolesta. 

Avointa yhteiskehitystä

Kaikki käytetyt ohjelmistot sekä tuotetut materiaalit ja koodit ovat avoimesti saatavilla ja lisensoitu avoimen datan ja avoimen lähdekoodin lisensseillä. Materiaalit projektiin löytyvät GitHubista. Mukaan yhteiskehittämiseen pääsee kuka vain ja otamme kaikki kommentit ja kontribuutiot ilolla vastaan. Nyt projektin eri osioita ovat rahoittamassa Paimio, Espoo, Joensuu, Seinäjoki sekä Kuntaliitto. Mukana olevat organisaatiot muodostavat projektin kehittämisryhmän joka testaa ja kommentoi tehtyjä toteutuksia. 

INSPIRE-direktiivi velvoittaa – lokakuussa 2020 deadline

Jos kunnassasi on huoli siitä miten Inspiren tietotuote kaava-aineistoista tehdään, Gispo voi auttaa. Nyt kehitettävän QAAVA-projektin myötä kaavatiedot saadaan tietomalliin, jonka avulla voidaan tuottaa myös EU:n Inspire-direktiivin vaatimassa muodossa kaavasta tietotuote (julkaistu rajapinta). Huomaattehan, että maankäyttö-teeman Inspire-aineistot tulisi olla saatavilla Inspire:n mukaisissa tietomalleissa jo lokakuussa 2020 (MML, 2013). Tämä vaatii kuitenkin vielä rajapintaratkaisun tuottamista kaavasta. Sen voi toteuttaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoilla esimerkiksi GeoServerin avulla. Tästä voimme mielellämme tuottaa myös toimivan esimerkin.

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.