Julkaistu 12.6.2018

Tampereen yleiskaavan uutta tietomallia testataan

Testaamme kesän aikana miten Tampereen kaupungin yleiskaavoittajien kanssa kevään aikana kehitetty tietomalli uppoaa käytännön työhön. Pientä viritettävää varmasti vielä löytyy, mutta syyskuussa olisi tarkoitus olla valmista. Tietomallityötä tehdään KIRA-digi rahoituksella ja siinä on paljon yhtymäkohtia myös Ympäristöministeriön Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset hankekokonaisuuden kanssa.

Lähtökohta tietomallille on ollut Tampereen nykyiset yleiskaavatiedot ja kaavoitusprosessit sekä INSPIRE-direktiivin kaavoille luotu Planned Land Use -tietomalli.

Tampereen yleiskaavan tietomallin avulla kaavaobjekteihin (esim. aluevaraustietoihin) voidaan liittää kohdetta koskevat dokumentit, prosessien kautta tuleva päätökset ja tieto siitä mikä on paikkatietokohteen alkuperäinen lähde. Tavoitteena onkin, että ne kaavakohteet, jotka tulevat muista lähteistä kuin kaupungin kaavoitusprosessista, olisivat aina suoraan linkitettynä kaavaan.

“Olemassa olevaa, muuttumatonta tietoa on paljon. Haluamme, että tiedonhankinta-prosessia ei tarvitsisi aina valtuuston vaihtuessa tehdä uusiksi, vaan yleiskaava olisi päivittyvä ja käyttökelpoinen joka tilanteessa,” Pia Hastio ,Tampereen kaupungin yleiskaavapäällikkö, kertoo.

Lisäksi kaavan mitoitustiedot (esimerkiksi palveluiden kehittymisen seuranta, väestön kehittyminen ja rakentamisvarannot) ja niiden seuranta on otettu myös huomioon. Kaavan kohteita myös sitoo tietyt lainalaisuudet. Esimerkiksi millä mittakaavalla kaava tuotetaan, onko kaavakohde maan alla vai päällä tai liittyykö kohteeseen jokin turvavyöhyke. Tärkeänä osana kaavaa on visualisointi. Tampereella kohteita halutaan esittää eri teemakartoilla ja jokainen kohde liittyy näin myös yhteen tai useampaan teemaan.

Toiveena tulevaisuudessa on, että eri kaavatasoilta (asemakaava, yleiskaava, maakuntakaava) toiseen siirtyminen olisi vaivatonta ja lähtötietojen yhteys alkuperään säilyisi. Vielä on kehitettävää mm. kansallisten yhteisten koodilistojen osalta, mutta ne voidaan liittää tietomalliin myöhemminkin.

Tietomallin versioita on jo saatavilla Gispon GitHubista, mutta se varmasti tässä kesän aikana vielä hieman kehittyy, joten pieni “vastuuvapauslauseke” niiden tarkastelussa on paikallaan. Otamme mielellämme ja kiitollisina myös palautetta työstä vastaan.

Profiilikuva

Sanna Jokela

Sanna Jokela on Gispo Suomen toimitusjohtaja sekä maantieteen FM, jota kiinnostaa erityisesti avoimen lähdekoodin ja avoimen datan verkostot ja yhteistyö, karttojen teko sekä laajat paikkatietojen yhteiskäyttöisyyteen liittyvät projektit. Sanna harrastaa mm. sisustamista ja puutarhailua.