Julkaistu 17.10.2018

Iisalmessa halutaan elävä yleiskaava

Mitä tarkoitetaan strategisella yleiskaavalla? Siihen ei taida olla vielä selkeitä sääntöjä eikä varmaan tarvitakaan. Kaavoituksen trendinä on viime vuosina ollut päästä tarkasta asemakaavamaisesta yleiskaavoittamisesta ylätason pohdintaan. Strategisessa yleiskaavassa voidaan tarkastella kaupunkirakenteen tiivistämistä, ilmastonmuutoksen ehkäisyä, muuttoliikkeen tuomia mahdollisuuksia ja haasteita tai vaikkapa sitä miten nämä kaikki voidaan nykyisillä järjestelmillä nähdä myös kolmiulotteisena matriisina – elävänä kaupunkina. Yleiskaavasta tulee näin yhä enemmän tiedollajohtamisen työkalu.

Yleiskaava ei välttämättä tulevaisuudessa ole enää aikaan sidottu staattinen paperikartta vaan elää ja muuttuu kaupungin kehittymisen myötä. Jos asumiseen kaavoitettu alue ei täytykään sille annetussa määräajassa, pitääkö se ottaa huomioon jatkotoimenpiteissä? Tai jos kansallisissa prosesseissa syntyy uusia suojelukohteita, voisiko kaava huomioida nämä kohteet ja muovautua sen mukaan? Tai edes niin, että suunnittelijalle tai päätöksentekijöille tulisi näistä muutoksista tieto ja voitaisiin siten päättää miten tietoa hyödynnetään jatkossa.

Iisalmessa halutaan päästä jossain vaiheessa tähän. Sen vuoksi teemme heidän kanssaan selvitystyötä Iisalmen elävä digitaalinen yleiskaava KIRA-digi -hankkeessa nykyisten järjestelmien mahdollisuuksista. Työ on hyvä jatkumo vuosi sitten tekemällemme Paikkatietoalustan Maankäyttöpäätökset -osahankkeelle, jossa tarkasteltiin maankäyttöpäätöstietojen vähimmäisvaatimuksia. Siinä saimme (tai oikeastaan EU:n INSPIRE-direktiivi antoi) raamit kaavojen tietomallipohjaiselle tekemiselle, jota sitten koeponnistettiin Tampereen yleiskaavan tietomallin kehittämisessä sekä Paimion kaupungin kaava-aineistojen tietomallisuunnittelun kanssa kesällä 2018.

Nyt Iisalmessa viedään ajatusta vielä eteenpäin. Vaikka työ on vasta alkanut, selkeitä toiveita on jo tullut mm. SYKE:n YKR-aineiston hyödyntämisen suhteen strategisen yleiskaavan yhtenä tärkeimpänä tietolähteenä. Työn tuloksista järjestetään Iisalmessa purkutilaisuus 27.11.

yleiskaava
Kuvan lähde: https://byiisalmi.kuvat.fi/kuvat/

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.