Julkaistu 2.2.2022

Juuri meille räätälöity koulutus? Kyllä kiitos!

Gispolla on pitkä kokemus asiakkaiden kouluttamisesta paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön. Ylivoimaisesti eniten toteutamme QGIS-peruskoulutuksia aloitteleville käyttäjille. Lisäksi meiltä saa apua PostGISin, GeoServerin ja QFieldin käyttöön sekä edistyneemmille käyttäjille jatkokursseja mm. lisäosakehityksestä. Koulutukset koostuvat aihepiiriin johdattelevasta luennoista sekä itse tehtävistä harjoituksista. Olemme pyrkineet suunnittelemaan harjoitukset siten, että ne ovat mahdollisimman yleisluonteisia sopiakseen kaikille käyttäjille eri organisaatioista ja erilaisilla lähtötiedoilla. Harjoitusten suorittamista varten jaamme myös aineistopaketin, joka sisältää suomalaisia, avoimesti julkaistuja paikkatietoaineistoja.

Koulutuksista saamamme palaute on ollut enimmäkseen positiivista ja kiittelevää, mikä tietysti ilahduttaa sekä kouluttajaa että koko koulutusten suunnittelutiimiä. Yksi yleinen kehitysehdotus kuitenkin toistuu palautteissa: osallistujat toivovat, että harjoituksissa olisi käytetty enemmän heidän omia aineistojaan, tai että harjoitustehtävät olisivat sopineet paremmin juuri heidän työtehtäviinsä. Tähän tarpeeseen vastaammekin tarjoamalla organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia. Jos tiedossa on isompi porukka, joka työskentelee saman aihepiirin parissa ja samoilla aineistoilla, voidaan räätälöinnillä kasvattaa heidän koulutuksesta saamaansa hyötyä vielä ihan uudelle tasolle.

Mutta mitä se tarkoittaa käytännössä?

Koulutuksen räätälöinti toteutetaan aina tiiviissä yhteistyössä koulutuksen tilaajan kanssa. Yhdessä sovitaan, paljonko räätälöintiin on käytettävissä työaikaa, ja mitä sisältöjä asiakas koulutukseen haluaa. Usein lähdetään jostain Gispon valmiista koulutussisällöstä, jota sitten muokataan tarpeiden mukaan. Kevyimmillään räätälöinti voi olla sitä, että vakiomuotoisesta koulutusrungosta pudotetaan pois jokin osio, ja siitä vapautunut aika käytetään asiakkaan omien käyttötapausten tutkimiseen yhdessä. Tällaiseen ad hoc -työpajaan ei kouluttajan välttämättä tarvitse valmistautua lainkaan etukäteen, jolloin ylimääräisiä kulujakaan ei synny. Yksi tai useampi harjoitus voidaan myös muokata sellaiseksi, että siinä käytetään asiakasorganisaation omia aineistoja ja datalähteitä. Tai useammasta Gispon kurssista voidaan poimia tarpeen mukaan yksittäisiä osioita ja parsia kasaan tehokas kokonaisuus.

Mitä suurempi organisaatio on kyseessä ja mitä enemmän koulutukseen on tulossa osallistujia, sitä enemmän hyötyä räätälöinnistä on. Pelkän ohjelmistokoulutuksen lisäksi mukaan voidaan leipoa organisaation sisäisen datan hallinnan ohjausta: missä aineistoja säilytetään, millaiset käyttöoikeudet tietokantoihin on milläkin käyttäjäryhmällä, ja miten ohjelmiston keskitetty asennus ja päivitys on toteutettu. 

Kun koulutusmateriaali on kerran räätälöity, voidaan koulutuksesta järjestää vaikka useitakin toteutuksia, jotta kaikki halukkaat pääsevät mukaan. Räätälöintikustannukset jakautuvat isommalle joukolle, eikä vaikutus yksittäisen osallistujan kuluihin ole enää suuri lainkaan.

Apua vielä koulutuksen jälkeen

Kaikkiin koulutuksiimme sisältyy GispoHelp-tukipalvelun käyttöoikeus koulutuksen jälkeen. Näin varmistamme, että käyttäjät eivät jää yksin, vaan ohjelmiston jatkokäyttöön ja opitun syventämiseen on saatavilla apua. Tätä muutaman kuukauden pituista tukipalvelujaksoa on mahdollista pidentää tarvittaessa, tai kouluttajan kanssa voidaan sopia muutaman viikon tai kuukauden päähän seuranta, jolloin omatoimisen käytön aikana heränneisiin kysymyksiin saa helposti vastauksen. 

Koulutuksia voi siis räätälöidä monella tavalla. Tavoitteena on aina se, että asiakkaan työntekijät saisivat koulutustunneista parhaan mahdollisen hyödyn. Jos keksit koulutusten tehostamiseksi sellaisen tavan, jota ei tässä vielä mainittu, kerro siitä meille (esimerkiksi täällä)! Rakennetaan yhdessä juuri teidän tarpeita palveleva koulutuskokonaisuus.

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.