Julkaistu 14.8.2019

Tampereella kehitetään ilmastotyökalua

Ilmastotavoitteet ovat entistä keskeisemmällä sijalla kaupunkien maankäytön suunnittelussa. Tampereen kaupunki onkin lähtenyt ratkomaan ilmastohaasteita myös yleiskaavoitustyössä.

Yleiskaavatyön tueksi Tampere laati vuoden 2019 aikana yhdyskuntarakenteen tuottamien ilmastovaikutusten arviointimenetelmää, jonka avulla saadaan suunnittelua ja poliittista päätöksentekoa tukevaa, keskenään vertailukelpoista tietoa sekä nykyisen että tavoitellun yhdyskuntarakenteen päästövaikutuksista.

Ilmastovaikutusten mallinnusmenetelmän kehittämisen lähtökohtana on valtakunnallinen SYKE:n ylläpitämä YKR-ruutuaineisto. Mallinnusmenetelmällä on kytkös Suomen ympäristökeskuksen käynnistämään Yhdyskuntarakenteen hyvät käytännöt ja kokeilut (YKR-demo) hankkeeseen. Hankkeessa toteutetaan yhdyskuntarakenteen analyyseja kaupunkiseuduille ja kuntiin erityisesti MRL:n uudistamiseen liittyen.

Tampereen ilmastovaikutusten arviointimenetelmän tuottamisesta vastasi konsulttiyhteenliittymä, johon kuuluvat Ubigu Oy, Gispo Oy sekä Tietotakomo. Gispon tehtävänä oli kehittää lisäosa QGIS-ohjelmistoon, jolla tietojen hallintaa voidaan lopulta tehdä ja hakea analyysin tulokset kartalle.

Tampere
QGIS-lisäosa huomioi nykytilanteen laskennan sekä tulevaisuuden skenaariot.

Työkalun kuvaus löytyy Gispon GitHub-tililtä. Työkalun testikäyttöä varten tarvitset Ubigulta tietokantayhteyttä varten tunnukset sekä YKR-aineistojen käyttöluvan SYKEltä (väestö, työpaikat, rakennukset). Työkalu laskee nykytilan hiilidioksidipäästötiedot sekä tekee erilaisiin skenaarioihin perustuvia laskelmia tulevaisuutta varten. Tulevaisuuslaskennassa tarvitaan myös kaavan aluevarausaineistot sekä valinnaisesti myös keskusverkkotietoja ja intensiivisen joukkoliikenteen pysäkkitietoja.

Työkalu on testivaiheessa tehty vain Tampereen käyttöön, mutta sitä voidaan laajentaa muille alueille. Tällöin tietoaineistoja pitää muuntaa taustalla. Tästä tietoaineistotyöstä vastaavat Ubigu ja Tietotakomo, Gispon vastuulla on QGIS-työkalun kehitys ja visualisointien tuottaminen.

Lisätietoa hankkeesta antaa:

Pia Hastio, Tampereen kaupunki
Ilpo Tammi, Ubigu Oy
Marko Nurminen, Tietotakomo
Sanna Jokela, Gispo Oy

Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.