Julkaistu 29.11.2018

Yleiskaavan tietomallilla sujuvuutta prosesseihin ja tiedon saatavuuteen

yleiskaava

Tuotimme yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa yleiskaavan digitalisoidun tietomallin, jonka tarkoituksena on helpottaa maankäyttötiedon ja maankäytön kokonaisprosessin sujuvuutta. Tietomalli rakennettiin vastaamaan EU:n INSPIRE-vaatimuksia maankäyttötietojen kansainväliseen tarkasteluun. Työn tulokset ovat avoimesti saatavilla GitHub-ohjelmavaraston kautta. Järjestimme myös Tampereen yleiskaavoittajille tietomallin koulutus- ja esittelytilaisuuden, jossa testasimme yleiskaavoituksen henkilöstöllä tietomallia QGIS-ohjelmistolla. Hanke toteutettiin vuosien 2017-2018 aikana KIRA-digihankkeessa. Tietomallia lähdettiin viemään eteenpäin kaupungin prosessien läpikäynnin pohjalta.

Koulutuksesta saadun palautteen ja sitä seuranneiden pohdintojen jälkeen käyttöliittymää päästään sujuvasti kehittämään. Tietomallityön seuraava vaihe on QGIS:sin valmistelu siten, että tietomallia voidaan sujuvasti hyödyntää kaavoituksessa. Gispo on jatkokehitystoimissa mukana QGIS:sin konfigurointityössä marraskuussa, mikä onkin jännittävää sillä työn jälkeen yleiskaavan tietomallia testataan hyödyntämällä sitä Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2017-2021- ja Pohjois-Tampereen strategisen yleiskaavan -luonnoksissa heti alkuvuodesta 2019.

“Yleiskaava on maankäytön ohjausvälineenä muuttunut Tampereella aikaisempaa strategisemmaksi, mikä tarkoittaa, että yleiskaavan ajantasaisuudella on myös suuri merkitys. Valtuustokausittain päivittyvän yleiskaavan tietomäärän mutta myös eri vaiheissa olevien kaavojen hallitsemiseen tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, joiden löytämiseen on ollut hyvä saada ajattelua myös oman laatikon ulkopuolelta. Gispo on auttanut Tampereen yleiskaavan tietomallin kehitystyössä erityisesti paikkatiedon moninaisen hallinnan ja INSPIRE -vaatimusten erityisosaajana.” -Pia Hastio, Yleiskaavapäällikkö, Tampere

TOTEUTUKSEN TIEDOT

Tilaaja: Tampereen kaupunki

Toteutusajankohta: 11/2017-09/2018

Työmme hankkeessa:

  • Tietomallin kehitys
  • INSPIRE-vastaavuksien selvitys ja dokumentointi
  • Käsitemallin laajennettu versio
  • Käsitteistön keruu
  • Yleiskaavoitukseen liittyvien toimijoiden listaaminen
  • Tietomallin testaaminen yhdessä Tampereen yleiskaavoituksen kanssa
  • Koulutusmateriaali sekä koulutuksen pitäminen yleiskaavan tietomallin hyödyntämiseen
  • SYKE-QGIS-lisäosa
  • Projektin aikatauluttaminen ja suunnittelu yhteistyössä Tampereen kaupungin työntekijöiden kanssa
Profiilikuva

Gispo Oy

Gispo on vuonna 2012 perustettu suomalainen paikkatietoalan yritys, jonka kolme verstasta sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Joensuussa ja Tukholmassa. Tiimimme selvittää paikkatieto-ongelmat avoimen lähdekoodin ratkaisuilla.